واکنش قاسمی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: همگان آگاهند که فرانسه یکی از کشورهایی است که با اتخاذ سیاست های اشتباه، سبب بروز بحران کنونی و پیچیده تر شدن اوضاع نگران کننده و وخیم فعلی در سوریه است.۱۶:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر