افتتاح٣٣٠٠ پروژه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه

با حضور فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح ٣٣٠٠ پروژه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در استان‌های مرزی افتتاح شد.۱۶:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر