واریز ۸۴۲ میلیارد تومان به خزانه دولت توسط کانون سردفتران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی سال گذشته ۸۴۲ میلیارد تومان بابت نقل و انتقال خودرو به حساب خزانه واریز کردند.۱۶:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر