خودکفایی ایران در تولید پمپ های مصرفی صنعت نفت و گاز

محققان ایرانی موفق شدند پمپ های دنده ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در ایران تولید و تجاری سازی کنند.۱۶:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر