اجرای طرح فروش نقدی سوخت به شرکت‌های هواپیمایی

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای آبان‌ماه امسال به صورت نقدی خواهد بود.۱۶:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر