واکنش وزارت خارجه سوریه به اظهارات مغرضانه بان کی مون