تسلط نیروهای عراقی بر ۵۰ درصد «الشرقاط»/ فرار داعش به سمت الحضر

یک مقام محلی در منطقه «الشرقاط» از تسلط نیروهای عراقی بر ۵۰ درصد از این منطقه واقع درجنوب موصل خبر داد.