ما در کشور سالانه حدود ۱۴۰۰ حوادث ترافیکی داریم

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در تاریخ وزارت بهداشت کشور سندی به محکمی سند سلامت وجود ندارد زیرا همه متعهد شده‌اند که آن را پیش ببرند و شواهد خوبی برای این همکاری وجود دارد.