دولت جدید اردن سوگند یاد کرد

نخست‌وزیر و اعضای دولت جدید اردن امروز در مقابل پادشاه این کشور سوگند یاد کردند.