کارنامه نتایج نهایی کنکور سراسری منتشر شد

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:کارنامه نتایج نهایی کنکور سراسری هم اکنون روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.