کوئنتین فورچون در گفتگو با گل/ اجازه دهید پوگبا کارش را انجام دهد