تعطیلی لیگ به نفع یا به ضرر نفت تهران؟

سرمربی نفت تهران که در پایان هفته چهارم از تعطیلی لیگ برتر استقبال می کرد معتقد است این تعطیلات در شرایطی که این تیم روزهای خوبی دارد به آنها لطمه می زند.