بختیاری‌زاده و توضیح درباره دخالت علی آبادی

مصاحبه دادکان درباره دخالت های محمد علی آبادی در فوتبال در ایام جام جهانی ۲۰۰۶ با واکنش برخی از این بازیکنان همراه شده است.