سقوط یک بالگرد نیروی هوایی سوئیس در منطقه کوهستانی «گوتهارد»