عکس/ غول پیکرترین ماهی صخره‌های مرجانی

“Napoleon Wrasse” از گونه “زمرد ماهیان” است که در آبهای مرجانی استرالیا زندگی می کند.