بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش