یک فروند جنگنده F14 در اصفهان بازآماد شد

متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان یک فروند جنگنده F14 را اورهال(بازآماد) کردند.