محمود عباس، شیمون پرز را «پدر معنوی ملت فلسطین» خواند!

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، «شیمون پرز» را نه تنها پدر اسرائیل خواند، بلکه افزود وی پدر معنوی ملت فلسطین نیز است.