محمود عباس، شیمون پرز را «پدر معنوی ملت فلسطین» خواند!