عابدینی: کاشانی مدیر خنثای پرسپولیس است

رییس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال نسبت به صحبت های رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد.