کودکان با ناهنجاری مادرزادی که توانایی مالی برای درمان ندارند به موسسه محکم مراجعه کنند

رئیس هیات مدیره خیریه محکم گفت: موسسه حمایت از کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی کار خود را از استان البرز در سال ۸۴ شروع کرد و در حال گسترش مراکز خود در تمامی استان‌ها است.