مهم‌ترین دستاورد «شیمون پرز» از دید راستگراهای اسرائیلی چیست؟

در پیام‌های تسلیت جناح راست رژیم صهیونیستی به مناسبت مرگ «شیمون پرز»، بر نقش وی به عنوان کنار زننده هر فرصت صلحی با فلسطینی‌ها تأکید شده است.