مظنون انفجار اخیر نیویورک به استفاده از سلاح کشتارجمعی متهم شد

دادستان‌های آمریکایی، «احمد خان رحمی» مظنون انفجار اخیر در منطقه چلسی نیویورک را به استفاده از سلاح کشتارجمعی متهم کرده‌اند.