زندی مرد آرام تمرین سن پائولی(عکس)

فریدون زندی بازیکن سابق تیم ملی ایران این روزها مشغول مربی گری در تیم زیر ۲۳ سن پائولی است.