صالحی: اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود خطری برای برجام نیست