با صندلی‌های خودکار نیسان نیازی به ایستادن در صف‌های طولانی نخواهد بود