روحانی پشت تریبون سازمان ملل درباره چه مسائلی صحبت خواهد کرد؟

به گزارش ایران خبر، اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است که در آن کشورها، حضور به هم رسانده و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان می کنند، این اجلاس فضای خوبی را ایجاد می کند تا روسا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان از آن بهره گرفته و در سطح بین المللی […]