شادی دانشجویان دانشگاه امام صادق در مرگ پرز (ویدیو)

در پی مرگ شیمون پرز، رئیس جمهور پیشین رژیم صهیونیستی که بیش از ۵۰۰۰ هزار فلسطینی را قتل عام کرده بود، دانشجویان دانشگاه امام صادق با برگزاری تجمع، توزیع شیرینی، آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و سردادن شعارهایی علیه این رژیم، هلاکت یکی از بزرگ ترین جنایت پیشگان تاریخ معاصر را جشن گرفتند….