دیدار ظریف با نخست وزیر ترکیه

در دومین دیدار ظریف با یلدریم نخست وزیر ترکیه طی دو ماه اخیر، ادامه رایزنی های دو طرف بر لزوم حفظ تمامیت ارضی عراق و سوریه تاکید کردند.۱۶:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر