انفجار تونل تروریست ها در سوریه

ارتش سوریه یک تونل متعلق به تروریستها را منفجر کرد.۱۷:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر