نفت فردا سفید می‌پوشد

جلسه هماهنگی بازی نفت تهران و مهرگان دره‌شهر در غیاب ایرانیان سرپرست نفت تهران برگزار شد.