پیروزی تیم ملی در دیداری تمرینی

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تمرینی تیم شیراک ارمنستان را شکست داد.