تعطیلات لیگ برتر در روند نتیجه گیری سایپا اثر گذاشت/باشگاه ها بیش ترین آسیب را از فسخ قرارداد حامی مالی سازمان لیگ می بینند