فسخ قرارداد کریمی با گسترشی ها

بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز امروز قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد.