ترس نظام سلطه انتقال پیام انقلاب از زبان سینماست/ راز به رسمیت شناخته نشدن بازمانده، آژانس شیشه ای و یتیم خانه ایران در جشنواره های غربی

سعید جلیلی در پنجمین روز از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که در پردیس ملت تهران برگزار میشود، گفت: اگر در دنیا سینمای سلطه و تهاجم داریم که داریم، باید سینمای مقاومت هم داشته باشیم.