زیرساخت خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند

معاون زیرساخت اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند و تلاش می‌کند هیچ تقاضایی پشت در نماند.