بیانات فرمانده کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان