واکنش وزیر نیرو به استیضاح/سلام من را به نمایندگان برسانید

وزیر نیرو در واکنش به طرح استیضاح خود از سوی برخی نمایندگان گفت: سلام من را به آنها برسانید.