وقتی یک پهپاد، هواپیماهای فرودگاه دُبی را زمین‌گیر کرد!

پرواز یک پهپاد ناشناس در آسمان اطراف فرودگاه دُبی باعث تأخیر در پروازهای این فرودگاه بین‌المللی شد.