پاریس هفته آینده میزبان نشستی در خصوص لیبی خواهد بود

وزیر امور خارجه فرانسه امروز از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در خصوص اوضاع لیبی در پاریس طی هفته آینده خبر داد.