فروش خوراکی های مضر در بوفه مدارس + فیلم

هر سال با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس کشور، یکی از موضوعات مورد بحث، وضعیت بوفه های مدارس است.