استان لرستان قطب پرورش ماهیان سرد آبی + فیلم

وجود آب و هوای متنوع، چشمه ها و رودهای فراوان در لرستان باعث ایجاد توانمندی هایی در بخش شیلات این استان شده است.