رونمایی از کتابی خواندنی در حوزه جامعه شناسی

کتاب مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی به قلم فرید یونس یکی از کتب خواندنی در حوزه جامعه