ادعای احمد بن دغر: طوفان قاطعیت از وقوع فاجعه در منطقه جلوگیری کرد

نخست‌وزیر دولت فراری یمن، حملات وحشیانه و ویرانگر عربستان سعودی به یمن را مانع از وقوع فاجعه در منطقه توصیف کرد.