هوآوی احتمالا Mate 9 را در سه نسخه مختلف عرضه خواهد کرد