فکری به دنبال ادامه روند لیگ در مسابقات حذفی

تیم نساجی مازندران در قائمشهر میزبان تیم شهرداری ارومیه خواهد شد.