روزهای متفاوت صمیمی در کلمبیا

دروازه بان تیم ملی فوتسال که در دیدار برزیل نمایش فوق العاده ای داشت نتوانست در دیدارهای بعدی انتظارات را برآورده کند.