ایران در ۲۰ سال آینده با سونامی سالمندی روبه‌رو می‌شود