مجلس پاسخش را از وزیر ارتباطات گرفت/ واعظی به کمیسیون اقتصادی نمی رود

روز گذشته قرار بود محمود واعظی وزیر ارتباطات برای پاسخ به دو سوال به کمیسیون اقتصادی مجلس برود که این امر منتفی شد.