تبریک اینستاگرامی کاربران به مناسبت روز آتش نشان

کاربران فضای مجازی و شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار پست هایی در صفحه خود این روز را به آتش نشان ها تبریک گفتند.